Projektledare ROT projekt åt Rikshem

Byggkonsultringen har fått fortsatt förtroende och i uppdrag till en början projektledare ROT-uppdrag på 5 av Rikshems fastigheter. Fastigheterna finns i centrala Stockholm men även utanför i Mälardalen.Publicerat i Projektledning, UppdragTjänster