Kontrollansvarig – bygg

Certifierad kontrollansvarig (KA)

Söker du en kontrollansvarig med behörigheten K, som har koll på alla riktlinjer och lagar när det gäller byggprojekt?

Kontrollansvarig – vår kompetens din säkerhet

Vad gör en kontrollansvarig

En kontrollansvarige hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan, så att byggherrens färdiga byggnad eller anläggning uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

Kontrollplanen godkänns av kommunens byggnadsmyndighet vid ett tekniskt byggsamråd.

Kontrollansvarig närvarar vid tekniskt samråd, slutbesiktning och andra eventuella sakkunnigkontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Anlita Byggkonsultringen

När ni anlitar någon av oss som kontrollansvarig vid ert projekt så säkerställer och kontrollerar vi att allt fungerar som det ska. Vi är din resurs genom hela projektet, från börjar till slut. Allt enligt plan- och bygglagen (PBL). Vi är erfarna och kvalificerade inom PBL  (plan- och bygglagen) som riksbehöriga med K-behörighet, komplicerad art.

Vi genomför uppgifter som enligt lagen ska utföras av en kontrollansvarig såsom:

  • I samarbete med byggherren upprättar vi ett förslag till kontrollplan.
  • Vi ser till att kontrollplanen följs och att fastställda kontroller utförs.
  • Vi närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Vi dokumenterar byggplatsbesök, notera iakttagelser som är av värde vid utvärderingen inför slutbesked.
  • Vi tar fram ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vi finns i Stockholmsområdet och tar uppdrag i hela Mälardalen.

Kontakta oss för priser och offert.

Se exempel på uppdrag som kontrollansvarig