Byggbesiktning

Besiktningsman, Certifierad entreprenadbesiktningsman

Söker du en besiktningsman, en oberoende kontrollant för att få en bedömning om byggprojektet är utförd enligt kontrakten och gällande Svenska byggregler? En besiktningsman med teknisk kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik och ett gott omdöme.

Entreprenadbesiktning – Vår erfarenhet gör det enkelt för dig

Vad gör en besiktningsman?

Besiktningsmannens uppgift är att objektivt besikta om kraven enligt kontrakten för en entreprenad är uppfyllda – man besiktar om entreprenören fullgjort sitt åtagande mot beställaren på ett korrekt sätt. Besiktning sker både före och under bygget.

Viktigt att när du anlitar en besiktningsman. Att denne är certifierad. Detta gör att besiktningsmannen har den erfarenhet som ställs både teknisk och juridiskt. Att besiktningsmannen har erfarenhet i lagstiftningen och väl inläst på allmänna bestämmelser och entreprenadjuridik samt Boverkets byggregler.

Anlita Byggkonsultringen

Vi på Byggkonsultringen jobbar med några av de mest meriterade certifierade besiktningsmännen i Stockholm. Vi har besiktningsmän alla discipliner i vårt nätverk som vi jobbar med.

  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • § 59-besiktning (tvåårsbesiktning)
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning

Andra besiktningar som vi även jobbar med relativt ofta:

  • Kontrollbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Särskildbesiktning (SÄB)

Kontakta oss  för priser och offert.

Se exempel på uppdrag vi genomfört som besiktningsman.