Byggprojektledning

Byggledare, byggprojektledare

Söker du professionell bygg- och projektledning, en samordnare för samtliga kontrakterade entreprenörer i ett byggprojekt?

Byggprojektledning – Vår kompetens, din trygghet

Vad gör en byggledare

Byggprojektledning innebär samordning och administration av byggprojektet. En byggledare, byggprojektledare har det övergripande ansvaret för planering, produktion och uppföljning av både mindre och större byggprojekt, och leder samtidigt teamet mot uppsatta mål.

Som byggledare är man beställarens representant på byggarbetsplatsen och man bevakar beställarens intressen, ser till att bygget fortlöper enligt uppsatta kvalitets-, tids- samt ekonomiska ramar.

Som byggprojektledare håller man i samordningsmöten, möten på arbetsplatsen, byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder. Alla möten behöver protokollförs.

Så här gör Byggkonsultringen

Att vara byggledare innebär ett stort ansvar, och vi måste vara drivande och ledande i hela processen, samt jobba långsiktigt.

Kontakt och dialog med er som uppdragsgivare är en stor del av vår vardag och en viktig pusselbit för oss att förstå och bemöta behov och krav.

  • Vi använder beprövade arbetsmetoder.
  • Vi arbetar utifrån att alla våra projekt ska bli en god referens för framtiden.
  • Vi har lång erfarenhet och hög kompetens i byggsektorn.
  • Vi ser till att projektet håller rätt kvalitet och att budgeten i projektet hålls.

Kontakta oss så sätter vi upp ramarna för just ditt byggprojekt.